Τι είναι ο Υπεύθυνος Στοιχηματισμός;

Ο Υπεύθυνος Στοιχηματισμός είναι μια ευρεία έννοια που περιλαμβάνει ποικίλες πολιτικές και προϋποθέσεις που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται στα τυχερά παιχνίδια, ώστε να εξασφαλιστεί οτι τηρείται ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας και προσφέρεται μια ασφαλής εμπειρία στον χρήστη, η οποία προστατεύει τα άτομα από ενδεχόμενες αρνητικές επιδράσεις του online στοιχηματισμού.

Ο στοιχηματισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χρόνος αναψυχής και όχι ως μέσο βιοπορισμού. Παρόλο που η πλειοψηφία αντιμετωπίζει τα τυχερά παιχνίδια ως μέσο αναψυχής και ξοδεύει μόνο όσα έχει την ευχέρεια να διακινδυνεύσει, για μερικούς αυτό μπορεί να είναι πιο δύσκολο.

Τόσο η Rebels Gaming όσο και οι πάροχοι του λογισμικού που παρέχουν την πλατφόρμα online στοιχηματισμού και υπηρεσιών μας, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις αρχές του υπεύθυνου στοιχηματισμού. Επιπροσθέτως, οι πάροχοι λογισμικού οφείλουν να υποστηρίζουν online διαχειριστές ώστε να συμμορφώνονται με τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις. Μπορούμε να τονίσουμε 7 είδη τομέων υπεύθυνου στοιχηματισμού που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο μας:

  • Προστασία ευαίσθητων παικτών
  • Προφύλαξη των ανήλικων από τον στοιχηματισμό
  • Μέτρα ασφαλείας κατά των εγκληματικών δραστηριοτήτων
  • Ιδιωτικότητα πληροφοριών
  • Προστασία των online πληρωμών
  • Ασφαλές online περιβάλλον
  • Ηθικό και υπεύθυνο marketing

Η απόφαση να γίνει ο στοιχηματισμός υπεύθυνος και να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τους χρήστες αποτελεί κοινό εγχείρημα της Rebels Gaming και των ρυθμιστικών Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Υπεύθυνο Στοιχηματισμό, πατήστε εδώ

ΑΥΤΟ-ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ

Προκειμένου να κάνετε ένα διάλειμμα από τον στοιχηματισμό για μια προκαθορισμένη περίοδο ή και μόνιμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτο-αποκλεισμού, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ενότητα του μενού «Λογαριασμός» > «Υπεύθυνος Στοιχηματισμός». Μέσω αυτού του εργαλείου, μπορείτε να επιλέξετε να θέσετε ένα διάστημα διαλείμματος ή αυτο-αποκλεισμού. Το διάλειμμα έχει σύντομη χρονική διάρκεια, ενώ το εργαλείο αυτο-αποκλεισμού μπορεί να είναι προσωρινό ή μόνιμο.

promo

Η εφαρμογή του αυτο-αποκλεισμού είναι άμεση.

Μπορώ να ανοίξω ξανά το λογαριασμό μου αν έχω κάνει προσωρινό ή μόνιμο αυτο-αποκλεισμό;

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτό αίτημα στο cs@betrebels.com ώστε να ανακαλέσετε τον (μόνιμο/ προσωρινό) αποκλεισμό σας. Ωστόσο, το άνοιγμα του λογαριασμού σας εκ νέου είναι στη διακριτική ευχέρεια της Rebels Gaming.

Μπορώ να διαγράψω οριστικά τα δεδομένα μου από το σύστημά σας;

Όχι, τα δεδομένα των λογαριασμών των παικτών δεν μπορούν να διαγραφούν λόγω της τρέχουσας νομοθεσίας.

ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Με σκοπό να σας προστατέψει κατά τη διάρκεια της στοιχηματικής σας δραστηριότητας, η Rebels Gaming σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγιστο ποσό που μπορείτε να καταθέσετε σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Το όριο μπορεί να τεθεί και να επικυρωθεί μέσω της ενότητας του μενού> Υπεύθυνος Στοιχηματισμός»

Εφόσον καθοριστούν, τα όρια μπορούν να αυξηθούν μόνο μετά από χρονικό διάστημα 7 ημερών. Ενδεχόμενες εκκρεμείς καταθέσεις προσμετρώνται στο όριο κατάθεσης. Η εφαρμογή της μείωσης των ορίων κατάθεσης είναι άμεση, ενώ η αύξηση εφαρμόζεται ύστερα από 7 ημέρες.

promo

ΟΡΙΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Στην ενότητα του μενού-> Υπεύθυνος στοιχηματισμός θα βρείτε το εργαλείο ώστε να θέσετε όρια απωλειών και όρια στο ποσό που μπορείτε να ποντάρετε στα αθλήματα και στο καζίνο (τα όρια είναι εβδομαδιαία). Η εφαρμογή της μείωσης των ορίων κατάθεσης είναι άμεση ενώ η αύξηση εφαρμόζεται ύστερα από 7 ημέρες. Ανοιχτά στοιχήματα προσμετρώνται στα όρια απωλειών.

promo

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ειδοποίηση δραστηριότητας βοηθάει στο να έχετε τον έλεγχο του παιχνιδιού σας με ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για πόση ώρα ήσασταν ενεργός/ -ή και για πληροφορίες σχετικά με τις απώλειες ή κέρδη σας. Μπορείτε να επιλέξετε πόσο συχνά θέλετε να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις δραστηριότητας. Πηγαίνετε στο Μενού→Υπεύθυνος στοιχηματισμός, ώστε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα

ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Ο χρονομετρητής συνεδρίας σας βοηθάει να έχετε τον έλεγχο του παιχνιδιού σας με ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν για πόση ώρα ήσασταν ενεργός/-ή, και σας δίνουν την επιλογή να σταματήσετε ή όχι. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα λαμβάνετε ή όχι ενημερώσεις, καθώς και πόσο συχνά θα εμφανίζονται.
Πηγαίνετε στο μενού->Υπεύθυνος στοιχηματισμός, ώστε να αλλάξετε το χρονικό διάστημα


Η Rebels Gaming σε καλεί να παίξεις υπεύθυνα.

Loading