Αιτήματα αναλήψεων

Μπορείτε να κάνετε αίτημα ανάληψης του υπολοίπου σας από την καρτέλα Ανάληψη στο μενού «Λογαριασμός/ Εμφάνιση στοιχείων λογαριασμού». Η επεξεργασία των αιτημάτων ανάληψης γίνεται από τη Rebels Gaming εντός το πολύ 24 ωρών. Οι αναλήψεις προωθούνται κατά κύριο λόγο με την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάθεση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε ανάληψη με άλλη μέθοδο ή τραπεζικό έμβασμα (όπου αυτό προσφέρεται).

Απόρριψη ανάληψης ή μη εφικτή ανάληψη

Ένα αίτημα ανάληψης μπορεί να απορριφθεί αν εκκρεμεί ο έλεγχος εγγράφων του πελάτη, πράγμα το οποίο μπορεί να οφείλεται στην μη επαλήθευση του λογαριασμού, σε εκκρεμή αναθεώρηση ασφαλείας ή σε εκκρεμές αίτημα ενημέρωσης εγγράφων επαλήθευσης της ταυτότητάς σας που έχουν λήξει. Δεν είναι εφικτές αναλήψεις όσο υπάρχει ενεργή προϋπόθεση τζίρου για μπόνους που λάβατε και, συνεπώς, αιτήματα αναλήψεων θα ακυρώνονται εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Χρόνος πίστωσης

Ο χρόνος πίστωσης εξαρτάται από την επιλεχθείσα μέθοδο ανάληψης και ποικίλει από 1 έως 5 εργάσιμες ημέρες. Αν η πίστωση του ποσού ανάληψης εκκρεμεί, παρακαλούμε στείλτε μας ένα ενημερωμένο αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού σας (σε μορφή PDF) ύστερα από 3 ημέρες από την ολοκλήρωση της ανάληψής σας στην περίπτωση καρτών ή 5 εργάσιμες ημέρες στην περίπτωση τραπεζικού εμβάσματος.

Μπορώ να ζητήσω η ανάληψή μου να πιστωθεί σε τραπεζικό λογαριασμό ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι τρίτου;

’Όχι, οι αναλήψεις μπορούν να ζητηθούν μόνο σε λογαριασμούς στο όνομα του κατόχου του λογαριασμού.

Ωστόσο, αν κριθεί απαραίτητο να γίνει ανάληψη σε τραπεζικό λογαριασμό τρίτου, θα χρειαστεί να μας προσκομίσετε έγγραφα του κατόχου, ταυτότητα/ διαβατήριο, πρόσφατο αποδεικτικό κατοικίας και τετράμηνο αντίγραφο κινήσεων του λογαριασμού στον οποίον επιθυμείτε να γίνει η ανάληψη.

Μπορώ να ακυρώσω το αίτημα ανάληψής μου;

Ναι, μπορείτε να ακυρώσετε το αίτημα ανάληψής σας πριν γίνει η επεξεργασία του από την Betrebels.com κάνοντας κλικ στο κίτρινο κουμπί «Ακύρωση» στην δεξιά πλευρά του αιτήματός σας από την καρτέλα «Λίστα Πληρωμών» στο μενού «Λογαριασμός». Από την στιγμή που θα γίνει η επεξεργασία της πληρωμής, δεν είναι πλέον εφικτό να ανακληθεί..

Μπορώ να διαγράψω μια κάρτα ως μέθοδο ανάληψης (κλοπή, απώλεια κτλ.);

Ναι, μπορείτε να διαγράψετε μια καταχωρημένη στη σελίδα μας κάρτα, κάνοντας αίτημα στο cs@betrebels.com. Μετά την επιβεβαίωση διαγραφής της κάρτας, συνίσταται να περιμένετε 12 έως 36 ώρες ώσπου να ενημερωθούν τα δεδομένα.

Σημείωση:Είναι πιθανόν να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα σχετικά με το λογαριασμό σας(SOW/SOF/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ) πριν γίνει η επεξεργασία της ανάληψής σας. Επομένως, συνιστούμε να έχετε πάντα εύκαιρες σχετικές πληροφορίες και έγγραφα.

Loading